Политика За Поверителност На Лични Данни

 Защитата на личните данни е от голямо значение за Керамо ЕООД и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и ясен за Вас. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни.

Кой носи отговорност за личните Ви данни?

Керамо ЕООД, ул. Воден № 7, Сандански, България, с № по ДДС BG101716217  –  е администратор на личните данни, които ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно относимата нормативна уредба за защита на личните данни.

Защо използваме Вашите лични данни ?

Ще използваме Вашите лични данни , за да управляваме Вашите поръчки,  запитвания,  да обработваме жалби и гаранционни въпроси за изделията , които предлагаме, както и въпроси, свързани с предоставяне на техническа помощ  чрез електронна поща, по телефон или чрез социалните мрежи.

Също така , може да се свържем с Вас , ако има проблем с поръчката Ви.

Ако не сте се отказали да получавате актуална информация и специални предложения чрез директен маркетинг,  ще използваме Вашите лични данни , за да Ви изпращаме актуални оферти , информационни проучвания и покани по електронна поща, текстови съобщения, телефонни обаждания и обикновена поща.

Какви лични данни обработваме?

Ще обработваме всички данни , които ни предоставите, включително следните категории:

Кой има достъп до Вашите лични данни ?

Данните, които се препращат  на трети страни, се използват само за предоставяне на горепосочените услуги.

Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ще съхраняваме Вашите лични данни докато сте активен клиент или не оттеглите  съгласието си.

Как ви са Вашите права?

Как можете да приложите Вашите права?

Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните  данни , във връзка  с горепосочените  права можете да се свържете с нас на Телелфон: 00359 746 3-51-96.

Актуализиране на нашата Политика за поверителност:

Ще актуализираме  нашата  Политика  за поверителност в унисон с всяка  промяна нанормативната уредба за защита на личните данни. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт.