МЕНЮ
Your Cart

Възможна е разлика между цените в онлайн магазина и търговските обекти.

КЕРАМО ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощКЕРАМО ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна

финансова помощ и изпълнява Проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над

500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500

000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ към

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Проект BG16RFOP002-2.089-5515-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над

500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

цели осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия,

реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията

COVID-19.

Проект BG16RFOP002-2.089-5515-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над

500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

е на стойност 50 000 лв, и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие

на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

2014-2020 г.

За повече информация за възможностите, които Оперативна програма „Иновации и

конкурентоспособност” 2014-2020 г предоставя, посетете: www.opic.bg

Бисквитки
Сайтът използва бисквитки, за да подобри потребителското преживяване и за основни функции на страницата. Разглеждайки този сайт Вие се съгласявате да използваме бисквитки.